พ.ต.อ.พายัพ สมบูรณ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล
เบอร์โทรศัพท์: 095-469-9888


พ.ต.ท.ถนัดบุญ สุวรรณรัตน์
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
เบอร์โทรศัพท์: 081-618-4058


พ.ต.ท.นพดล ปิ่นพงศ์พันธ์
รองผู้กำกับการสืบสวน
เบอร์โทรศัพท์: 085-233-4848


พ.ต.ท.กันต์ชล อรชร
รองผู้กำกับการสอบสวน
เบอร์โทรศัพท์: 083-418-5555


พ.ต.ท.ประทีป คำจริง
สารวัตรธุรการ
เบอร์โทรศัพท์: 081-4833841


พ.ต.ต.ไกรฤกษ์ สิทธิโชติ
สารวัตรป้องกันปราบปราม
เบอร์โทรศัพท์: 081-239-9463


พ.ต.ต.สราวุธ บุญเกื้อ
สารวัตรป้องกันปราบปราม
เบอร์โทรศัพท์: 089-444-3906


พ.ต.ต.สมพร แสนดี
สารวัตรจราจร
เบอร์โทรศัพท์: 064-743-5656


พ.ต.ท.ขจร ธูปประกายศรี
สารวัตรสืบสวน
เบอร์โทรศัพท์: 087-675-6265


พ.ต.ต.ฐิติวัชร์ เงินประมวล
สารวัตรสอบสวน
เบอร์โทรศัพท์: 065-395-1479

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564)

Scroll to Top