พื้นที่รับผิดชอบ 68 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ
ทิศเหนือ จากริมคลองสนามชัยฝั่งใต้ บรรจบคลอง หัวกระบือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตกรุงเทพฯกับสมุทรสาคร

ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออก จากฝั่งคลองหัวกระบือ บรรจบคลองสนามชัยฝั่งใต้ จนถึงคลองขุนราชวินิจฝั่งตะวันออก

ทิศใต้
ทิศใต้ จากริมฝั่งอ่าวไทย บรรจบริมฝั่งคลองขุนราชวินิจ เลียบไปตามริมฝั่งอ่าวไทยไปบรรจบคลองบางเสาธงฝั่งตะวันตก

ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก จากคลองบางเสาธงฝั่งตะวันตก บรรจบริมฝั่งอ่าวไทย อ้อมกลับมาบรรจบคลองสนามชัยฝั่งใต้

สถานที่ราชการ

1. สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1
2. สถานฝึกอบรมข้าราชการกรมที่ดิน
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข เมฆสุวรรณ
4. การไฟฟ้านครหลวง สาขาย่อยบางขุนเทียน
5. สำนักงานโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ 4
6. โรงพยาบาลผู้สูงอายุเขตบางขุนเทียน

สถานศึกษา 10 แห่ง
1. โรงเรียนวัดหัวกระบือ
2. โรงเรียนวัดประชาบำรุง
3. โรงเรียนวัดบางกระดี่
4. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
5. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
6. โรงเรียนเกาะโพธิ์
7. โรงเรียนแก้วขำอุปถัมภ์
8. โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
10.วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปพลีผล

วัดในพระพุทธศาสนา 4 แห่ง
1. วัดหัวกระบือ
2. วัดประทีปพลีผล
3. วัดประชาบำรุง
4. วัดบางกระดี่
5. วัดธรรมคุณาราม
6. สำนักสงฆ์ลักษมันต์

สถานธุรกิจและสถานที่ที่น่าสนใจ 110 แห่ง
1. ท่าเรือรับจ้าง 2 แห่ง
2. โรงพิมพ์ 3 แห่ง
3. อู่ซ่อมรถ 4 แห่ง
4. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 24 แห่ง
5. โรงงานอุตสาหรรมขนาดเล็ก 40 แห่ง
6. ร้านทอง 4 แห่ง
7. ร้านอาหาร 19 แห่ง
8. ร้านสะดวกซื้อ 6 แห่ง
9. ตลาดสด 3 แห่ง
10.หมู่บ้านจัดสรร 6 แห่ง
11.แหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง

(ข้อมูล ณ. วันที่ 27 ธันวาคม 2564)

Scroll to Top